Aktüatörlü Hava Kilitli Vana

Aktüatörlü Hava Kilitli Vana

Titanyum Makina olarak Aktüatörlü Hava Kilitli Vana imalatına başlamış bulunmaktayız. En kısa zamanda teknik bilgi seçenekleri yayınlacaktır....
Makina Mühendisliği

Makina Mühendisliği

Makine mühendisliği, temel fizik prensipleri ve malzeme teknolojileri kullanarak mekanik sistemlerin tasarım, analiz, imalat ve bakımı ile ilgili çalışmalar yapan ve fiziksel olay ve durumları matematiksel olarak modellemek suretiyle problemlere analitik çözümler...
Mühendislik Nedir?

Mühendislik Nedir?

Türk Dil Kurumu’na göre mühendis, İnsanların her türlü ihtiyacını karşılamaya dayalı; çeşitli yapılar yol, köprü, bina, peyzaj, çevre gibi şehircilik ve imar dışı alanları ilkeleri, bayındırlık, tarım, beslenme gibi gıda; fizik, kimya, biyoloji, elektrik,...
Makina Nedir?

Makina Nedir?

  Makine , herhangi bir enerji türünü başka bir enerjiye dönüştürmek, belli bir güçten yararlanarak bir işi yapmak veya etki oluşturmak içindişliler, yataklar ve miller gibi çeşitli makine elemanlarından oluşan düzenekler bütününe denir. Herhangi...
Mekatronik Nedir?

Mekatronik Nedir?

Mekatronik, mekanik ve elektronik (İngilizce mechanics ve electronics) kelimelerinin uygun bir şekilde birleştirilmesinden oluşmuştur ve ilk kez Japonya’da kullanılmıştır. Mekatronik, makine, elektronik, yazılım ve kontrol mühendisliğine dayanan, çok kontrollü...