T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 81 ilimize ait sanayi durum raporunu yayınladı. Raporda, tüm illerin yatırım ortamıyla ilgili gerekli değerlendirmeleri yapılarak, girişimcilerin doğru karar almalarına yardımcı olacak tüm argümanların bir araya getirilmesine çalışılmış veyapabilecekleri yatırımlar ortaya konulmuştur.

Raporda, ile ait sanayi ve ticaret yapısı ve değerlendirmesi, ildeki sanayi işletmelerinin sektörel dağılımı, o ildeki en büyük işletmeler, ilde öne çıkan yatırım alanları, dış ticaret verileri, organize sanayi gölgeleri ve sanayi siteleriyle ilgili bilgiler, ildeki sanayi sektörüne yönelik güncel sorunlar ve çözüm önerileri, bölgesel kalkınma ajansları tarafından il için belirlenen vizyon, misyon ve stratejiler ve bilim ve teknoloji alanında gerçekleştirilen faaliyetlerden bahsedilmektedir.

Rapora ulaşmak için tıklayınız.