Salça Fabrikası Kurmak İstiyorum

salça fabrikası kurmak istiyorum

Genel Tanım

Domates ve biber saçası fabrikası yatırımı, genel olarak imalat sektörünün, gıda ve içki imalatı bölümünde yer almaktadır. Gıda sektörünün ise meyve ve sebze işleme alt sektöründe yer almaktadır.

Salça fabrikası kurmak istiyorum. Ne yapmalıyım ?

Siz değerli ziyaretçilerimiz için hazırladığımız bu rehberde salça fabrikası kurmak adına; proje hazırlamadan proje işlem adımlarına ve imalat süreci detaylarına kadar tüm sorularınıza cevap bulabilirsiniz. Ayrıca Ak-Titanyum End. Makina San. Tic. Ltd. Şti. olarak bu rehber sonunda sizler için özel hazırladığımız formu doldurarak tarafımızdan istediğiniz nitelikte salça fabrikası hakkında daha detaylı bilgi alabilir, fiyat teklifi isteyebilirsiniz. İmalatını yaptığımız tesislerde TS 1466’ya uygun domates ve biber salçası üretimi yapılmaktadır.

Domates ve Biber Salçası Proje Rehberi Bölüm 1

pazar durumu

Pazar Durumu

Son yıllarda Dünya nüfusunda beklenenden çok artış olması ve özellikle de ülkemizin nüfusunun her yıl yaklaşık yüzde 2,5 oranında artmış olması nedeniyle, tarımsal ürün ve türevleri oldukça önem kazanmaktadır. Bu nedenle, bu ürünlere olan talebin artması kapasite ve üretim artışını zorunlu kılmaktadır. Ayrıca, hızla çoğalan insan topluluklarının gereksinimlerini karşılamak için, birim alandan daha bol ve kaliteli üretim, günümüz tarımsal üretiminin temel amaçlarındandır. Bu amaç, yeni teknolojilerden ve organizasyon modellerinden yararlanarak gerçekleştirilebilir. Türkiye, yaklaşık 43 milyon ton yaş meyve ve sebze üretimi ile dünyanın önemli üretici ülkelerinden birisi konumundadır. Ülkemiz rakamsal olarak önemli bir üretici ülke görünümünde olmakla birlikte, ihracatın üretime oranı çok düşük olup, bu oran % 8 civarındadır. Bu yapının en önemli nedenleri ürünlerin gıda sanayinde hammadde olarak kullanılması ve yurt içinde tüketilmesi ile ihracata konu olan yaş meyve ve sebzelerin, uluslararası piyasalarda talep edilen miktar ve kaliteye uygun çeşitlerin olmamasıdır. Ülkemizde salça üretimi konusunda irili ufaklı 50-60 firma faaliyet göstermekte olup, toplam üretim kapasitesi 1.500.000 ton civarındadır. Belli başlı firmalar, Tat, Tukaş, Tamek, Penguen ve Akfa olarak gösterilebilir. Sayılan firmalar, pazarın yaklaşık % 50-60’ını oluşturmaktadır. Firmalar kalite ve fiyat açısından rekabet içerisindedir.   Sol taraftaki tabloda bölgelere göre salça ekim grafiği yer almaktadır. Yapılan son  TÜİK istatistiklerine göre 2013 yılında toplam 7.941.780 Ton salçalık domates ekimi yapılmış, bundan elde edilen yaklaşık 1.325.000 Ton salçanın 111.471 Tonu ihrac edilmiştir.

İstihdam Durumu

Tesiste tam kapasitede geçici işçiler hariç olmak üzere toplam 35 kişi istihdam edilecektir. İstihdam edilecek personel ve nitelikleri aşağıda verilen tablo 4’de belirtilmiştir. Tablo 4: İstihdam Edilecek Personel
2014
İstihdam Edilecek Personel
Niteliği
Sayısı
İşçi
Düz işçi
5
18
Nitelikli işçi
3
Geçici İşçi
10
Teknik Eleman
Teknisyen
2
3
Mühendis
1
Büro elemanı
3
Yönetici
3
Diğer
4
Toplam Personel
31
Not: Tesiste, üç ay süreyle geçici statüde 80 işçi çalıştırılacağı öngörülmüştür.

Domates ve Biber Salçası Proje Rehberi Bölüm 2

Üretim Teknolojisi

Salça üretiminde hammadde yıkanır, parçalanır, katı atıklarından, yani kabuk, çekirdek ve elyaf gibi maddelerinden ayrıldıktan sonra hammaddenin suyu çıkarılır. Elde edilen hammadde suyu değişik düzeylerde konsantre edilerek püre ve salça ürünleri elde edilir. Soğuk yöntemle salça imalinde, hammadde parçalandıktan sonra eşanjör (ön ısıtıcı) sayesinde 85°C’ye kadar ısıtılır. Daha sonra turbo elek (finisher, ekstraktör) denilen elektrikli cihazdan geçirilerek kabuk ve çekirdekleri ayrıldıktan sonra hammadde suyu elde edilir. Hammadde suyu, Evaporatör, Bull ve Efektli gibi pişirme sistemlerinde istenen brix’e kadar koyulaştırılır. Ön ısıtma sıcaklığı 60-65 C°’dir. Sıcak yöntemde ise parçalanmış domates 90C° sıcaklıkla karşılaşır, pektolitik enzimler önce inoktit hale getirilir. Bu yöntemde viskozite çok yükselir. Soğuk yöntemle elde edilen salçalarda renk iyi viskozite yetersizdir. Sıcak İşleme (önerilen) yönteminde daha yüksek viskoziteli ve yüksek pektin içerikli salça elde edilebilmektedir. Bu yöntemle enzim inaktivasyonu hızlı olarak gerçekleştirilmesi nedeniyle piyasada daha fazla aranan özellikler elde edilebilmektedir.

Üretim Akış Şeması

Sağ Tarafta üretim akış şeması verilmiştir.

Yardımcı Ekipmanlar ise aşağıdadır:

Buhar Üretim Ünitesi Monopomp Fıçı Kaldırma (Opsiyonel) Transfer Bunkeri (Opsiyonel) Pastörizatör Tüneli (Opsiyonel) Pastörizatör Otoklavı (Opsiyonel) Biber Hattı İçin Turbo Elek (Opsiyonel) Shrink Makinesi (Opsiyonel) Palet Streçleme Makinesi (Opsiyonel) Su Arıtma Ünitesi (Opsiyonel) Soğutma Kulesi (Opsiyonel)    

kapasite_durumu

Üretim Kapasitesi   Salça fabrikaları Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim aylarında olmak üzere bölgeye göre yılda 90 – 120 gün çalışmaktadır. Ağustos ayı sonunda domates gelişi en yüksek seviyeye ulaştığı için, gelen hammaddenin tamamı hiç bekletilmeden işlenmelidir.   Tesisin üretim kapasitesi; günde 24 saat (üç vardiya) üzerinden 50 (En düşük kapasite seçimidir.) ton hammadde işleyebilecek şekilde seçilmiştir. Tesisin bir sezonda 120 gün çalışacağı varsayılmıştır.   Buna göre; işlenecek hammadde miktarı; 50x120=6000 ton aralığındadır.   Ortalama olarak 5,6 kg domatesten 1 kg. domates salçası elde edilebildiğine göre, Ortalama olarak 4 kg biberden 1 kg. biber salçası elde edilebildiğine göre,   600.000 / 5,6 = 107.140 kg/yıl yani tesiste yaklaşık 107 ton domates salçası elde edilecektir. 600.000 / 4 = 150.000 kg/yıl yani tesiste yaklaşık 150 ton biber salçası elde edilecektir.

Çevre ve Sağlık Problemleri   Tesiste kullanılan suyun direkt bırakılması halinde çevre kirliliği problemi yaratmaktadır. Tesis için arıtma tesisi kurulması, tesiste kullanılan suyun havuzlarda bekletilerek dışarı atılması gerekmektedir. Arıtma tesisi kurulması halinde böyle bir tesis için ek yatırıma gidilmesini gerektirmektedir.   Bununla birlikte, Gayrı Sıhhi Müesseseler kapsamında olduğu için ilgili mercilerden GSM ruhsatı alınması, yatırım aşamasında gıda siciline kayıt olunarak yatırım izni, üretim aşamasında ise üretim izni alınması gereklidir.
kapasite_durumu

Domates ve Biber Salçası Proje Rehberi Bölüm 3

kapasite_durumu

Mali Değerlendirme

Salça üretim tesisi 5000 m² arazi üzerine toplam 1500 m² kapalı alan olarak inşa edilecektir. Arsa, etüd ve proje, inşaat, makina ve teçhizat, taşıma ve sigorta, montaj, işletmeye alma vb. gibi giderlerden oluşan sabit yatırım tablosu sağ taraftadadır.

Yıllık Giderler

Tesiste; tam kapasitede hammadde olarak 600 ton hammadde kullanılacaktır. Ayrıca, yardımcı madde olarak tuz kullanılacaktır.

1. Hammadde Giderleri
2. Yardımcı Maddeler Giderleri
3. Yakıt, Su, Elektrik Giderleri
4. Personel ve İşçilik Giderleri
5. Bakım ve Onarım Giderleri
6. İşletme Malzemesi Giderleri
7. Genel Giderler
8. Amortismanlar
9. Finansman Giderleri
10. Pazarlama ve Satış Giderleri
11. Ambalajlama ve Paketleme Giderleri

Finans Tablosu

Son olarak yan tarafta genel finans tablosu yer almaktadır. Kendi kurmak istediğiniz tesis finans değerlerinden sonra makine finans değeri için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Yatırımın Geri Dönüş Süresi

Yatırımın geri dönüş süresi, yatırım kendini amorti etme süresinin bir göstergesidir. Toplam yatırım tutarının, vergi sonrası kâr ile amortisman tutarının toplamına bölünmesiyle elde edilir. Ortalama Yatırımın Geri Dönüş Süresi=  3 yıl Yani yatırım, kendini 3 yılın sonunda amorti etmiş olacaktır.


Sizler için hazırlamış olduğumuz Salça Fabrikası Kurmak İstiyorum Rehberi Bitti. Umarım siz değerli ziyaretçilerimiz için faydalı olmuştur. Bu rehber sonunda salça fabrikası kurmak için gerekli bilgilerin yeterliliğini kazanmış durumdasınız. Makine teklifi ve daha detaylı fizibilite çalışması için bizimle iletişime geçebilirsiniz. Son olarak püf noktalardan bahsetmek gerekirse en az yatırım kapasitesi günlük 50 ton hammadde işleme olmalıdır. Makine ve ekipmanlar seçilirken ileride yaşanacak kapasite artırımına uygun şekilde seçilmelidir. Çünkü kendi finansını ortalama 3 yıl içerisinde amorti eden bir yatırım kısa sürede kapasite olarak büyümek isteyecektir. Şuan için ülkemizdeki salça tesislerinden, kalite standartlarını yakalamış olan tüm fabrikalar her yıl neredeyse en az %10 kapasite artırımına gitmektedir.

Teklif Formuna Ulaşmak İçin Tıklayınız

Teklif detaylarını belirleyebilir, istediğiniz niteliklere göre salça fabrikası danışmanlık teklifi alabilirsiniz.

Salça Fabrikası Kurmak İstiyorum.

Salça fabrikası kurmak istiyorum diyen değerli ziyaretçilerimize salça fabrikası kurmak istiyorum adında bir rehber hazırlamış bulunuyoruz. Umarım sizler için yararlı olur. Salça fabrikasında kullanılan makinelerin fiyatlarını öğrenebilirsiniz.