Mak. Yük. Müh. Uğur SAYILGAN TÜRK LOYDU VAKFI Plan Kontrol ve Araştırma Mühendisi tarafından 10 Şubat 1993 Tarihinde hazırlanan dosyanın içeriği;

İÇİNDEKİLER
Giriş
Dünyada kullanılan basınçlı kap kuralları
Tarifler ve sınıflandırmalar
TSE Sınıflandırma:
TS 3362
TS 1203
TS 1519
TS 736
AD-Merkblaetter, basınçlı kap kuralları
TRG-Basmçlı gazlar için teknik kurallar
ASME, Basınçlı Kap kuralları
BS 550Q, Basınçlı kap kuralları
TS 377
TS 497
TS 3101
Türk Loydu Sınıflandırma
R.l.N.A Sınıflandırma
G.L Sınıflandırma
TRD Sınıflandırma
Basınçlı kapların yapımında gözönünde bulundurulması gereken hususlar
a) Kazanlar
b) Basınçlı kaplar
Hesaplarda kullanılan ünitelerin tarifleri
Tasarına basıncı (Dizayn basıncı)
Tasarım sıcaklığı (Dizayn sıcaklığı)
Müsaade edilen gerilme
Emniyet faktörü (emniyet katsayısı)
Ek kifayeti, ek verimi, kaynak faktörü
Birimlerin karşılaştırılması
Semboller
Malzemeler, (Saçlar),
ASME, TRD, AD-MERK3LST, TS, TL
Malzemelerin karşılaştırma cetvelleri
-11-
Basınçlı kaplarda ÄD-Merk. göre nösaade edilen saçlar
ve sınırları
Malzemelerden istenen sertifikalar, DIN 5QQ49.
Basınçlı kaplarda ve kazanlarda kullanılan borular
Değişik kurallar göre bulunan cidar kalınlığı
Basınçlı kaplar in, hesaplarında kullanılan ana boyut
denklemleri
Kazanların, hesaplarınca kullanılan ana boyut
denklemleri
örnek 1 LPG tankı hesap yolu
ß katsayısı veren eğriler
ASME Sec, VIII, Div, I1 e göre basınçlı kapta hesaplannssı
ve dikkate alınması gereken kısımlar
TRD, ye göre kazanlarda hesaplanması gereken kısımlar
TahBİbafcsız deneyler CET)
Isıl İşlemi
Klas sertifikası için kazanlar ve basınçlı kapların
iş akış şemasi
Hidrolik basınç deneyleri (Hidrostatik der.eyler)
Kazanlar ve Basınçlı kapların güvenlik ve emniyet
sistemleri
Kaynaklar

 

Dosyaya Ulaşmak İçin Tıklayınız.