Günümüz Elektroniği Analog ve Sayısal olmak üzere iki temel türde incelenebilir.
Analog büyüklükler sonsuz sayıda değeri içermesine rağmen Sayısal büyüklükler sadece iki
değer alabilirler. Analog büyüklüklere örnek olarak basınç, sıcaklık gibi bir çok fiziksel
büyüklüğü örnek olarak verebiliriz. Şekil1.1’ deki elektrik devresinde çıkış gerilimi ayarlı
direncin değiştirilmesi ile birlikte 0 ile 12 Volt arasında sonsuz sayıda değer alabilir. Şekil
2.2’deki devrenin çıkış gerilimi sadece iki gerilim seviyesinde tanımlanabilir. Eğer anahtar
açıksa 0 Volt, anahtar kapalı ise 12 Volt devrenin çıkış geriliminin alabileceği değerlerdir…

İlgili dosyaya ulaşmak için tıklayınız.