8eabb3c238b28c17a3bf4d9d629f92c2_weld-text-1156-577-c

Makina mühendisliği öğrencileri için tezleri ve projeleri ile alakalı kaynak, kaynakça, deney setleri vb. gibi materyalleri sağlamaktayız. Detaylı bilgi için iletişim formundan isteklerinizi iletebilirsiniz yada bu sayfaya yorum yapabilirsiniz.

Ayrıca mühendislik öğrencileri için ödevlerinde yardımcı oluyoruz ve sorularını çözüme ulaştırıyoruz. Yine yorum kısmından bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Proje ödevi hazırlama aşamasında sorunlarınız mı var? Proje ödevleri tecrübe ve bilgi gerektirir.. Proje ödevleri için gerekli araştırma kaynaklarının bulunmasını, ödev teslim günlerinde ödevinizin hazır olmasını ve geleceğinizi garantileyeceğiniz daha yüksek notlar almak istiyorsanız doğru adrestesiniz demektir.

Tez stresi yaşamanıza gerek olmadığını Türkiye Tez Merkeziyle iletişime geçtiğinizde  göreceksiniz. Yazarımız sıfırdan başlayarak konunuz üzerine ve sorularınızı cevaplayan bir çalışma yapacaktır.. Bu çalışmalar tümüyle özgün olup sizi talimatlarınıza göre hazırlanmaktadır.

Yüksek lisans tezinizle ilgili olarak nasıl bir sorun yaşıyorsanız yaşayın aslında basit bir çözümü var.Yüksek lisans tezi üzerine uzmanımızdan hizmet alın ve size yardımcı olsun.. Kendi tezinizi şekillendirmeden önce onun yaptığı araştırmalardan çok şey öğreneceksiniz.

Bitirme Ödevi-Tezi ve Araştırma Projesi Hazırlama Esasları

1. Bitirme Ödevi-Tezi konusunun belirlenmesi

Bitime Ödevi-Tezi ve projesinin konusu çalışmak istenilen öğretim üyesi ile birlikte değerlendirilir. Ancak gerekli görüldüğü hallerde, Bölüm Başkanlığı öğrenciye öğretim üyesi tayin edebilir. Çalışma konusu, öğrencinin ilgi duyduğu ve araştırmak istediği bir konu olmakla beraber, öğretim üyesinin de uygun gördüğü ve önerdiği bir konu olmalıdır.

2. Kaynak Araştırması

Seçilen konu ile ilgili kaynak araştırması, bu konuda yapılmış araştırmaların veya derlemelerin mümkün olduğunca bir araya getirilmesini içerir. Bu kaynaklar, üzerinde çalışılan konuyu aydınlatmaya yeterli olmalı ve öğrenci, topladığı kaynakları danışman hocasına göstererek kaynak taramasının yeterli olduğuna ilişkin onayını almalıdır.

3. Ödevin – Projenin Genel İfadesi

Ödev – proje hazırlamada ilk ve en önemli kademe içeriğin belirlenmesidir. İyi hazırlanmış bir ödevin temel bir fikri vardır ve bu fikrin yanısıra diğer yardımcı öğeler de iyi bir şekilde organize edilmelidir. Genel kural olarak her paragraf diğer kısımlarla aynı yapıda olmalı ve okuyucuya paragrafın ilk cümlesini okuduğunda tartışmanın özünü anlama imkanı vermelidir. Mümkün olduğunca kısa ve net cümleler kullanılır. Öğrenci anlamadığı veya anlamını bilmediği ifadelere yer vermemelidir.

4. Giriş

Her ödeve bir giriş ile başlanır. Giriş kısmında şu sorulara yanıtlar olmalıdır; Ne, Niçin, Nasıl ve Sunuş. “Ne” sorusu araştırmanın yapıldığı konuyu aydınlatmaktır. Bu sorunun yanıtını mantıklı bir çerçeve içinde değerlendirmek için sorular sorulur. “Niçin” sorusunun yanıtı ise kaynaklardan veya gerçek olaylardan yararlanarak, konunun önemini veya neden araştırıldığını açıklar. Hangi yanıtlar sorusu, çalışılan konuda öğrencinin önerdiği veya kaynakların önerdiği yanıtlardır. “Nasıl” sorusu bu yanıtların hangi yöntemlerle ve kaynaklarla yanıtlandığını açıklar. Son paragrafta yer alan sunuş paragrafı ise ödevin adeta bir haritasıdır, çalışmanın amacını ve bölümleri açıklayarak özetler. Bu kısım okuyucuya tartışmanızı veya çalıştığınız konuya yaklaşımınızı anlamada yardımcı olur.

5. Bölümler

Ödev bölümlere ayrılmalı; ancak takibi kolay olmalıdır. Genel kural olarak fazla sayıda alt bölüm olması az olmasından daha iyidir ve okuyucunun takibini kolaylaştırır. Ödevin içindekiler kısmı, orijinal bir deneysel araştırma veya literatür araştırması oluşuna göre aşağıdaki gibi organize edilmelidir;

DENEYSEL ÇALIŞMA LİTERATÜR ARAŞTIRMASI

 • Dış Kapak
 • İç Kapak
 • Özet
 • İçindekiler
 • Tablo Listesi
 • Şekil Listesi
 • Giriş ve Amaç
 • Kaynak Araştırması Ana ve Alt Bölümler
 • Materyal ve Metot Sonuç
 • Sonuçlar ve Tartışma Kaynaklar
 • Genel Sonuçlar
 • Kaynaklar Ekler
 • Teşekkür
 • Ekler

1 Çalışmanın ana hatlarını yansıtacak şekilde, ödevin yazıldığı dilden ve en çok 200 kelimelik olmalıdır 2 Araştırılan konu ile ilgili bölümler danışman öğretim üyesi ile birlikte tayin edilir. 3 Tezde yer alıp almaması tamamen öğrencinin isteğine bağlı olup eğer verilecekse de kısa tutulmalıdır.

6. Sonuç

Sonuç kısmında konu ile ilgili yapılan tartışmaların sonuçları veya diğer ifade ile yaratacağı etkiler verilir. Ayrıca mevcut bilgilerin yeterliliği, gelecekte yapılması önerilen çalışmalar (gerektiğinde “Öneriler” başlığı altında ve ayrı bir bölüm olarak), cevapsız kalan sorular gibi konulara ağırlık verilir.

7. Ödevin Kontrolü

Ödevin kontrol için danışman öğretim üyesine verilir. Ödevin, bilgisayar çıktısının yanısıra disket veya CD ye aktarılmış halde de verilmesi veya Danışmanın tercihine göre, e-posta ile gönderilmesi gereklidir. İlgili öğretim üyesinin onayı alındıktan sonra bitirme ödevi JÜRİYE sunulmaya hazırdır.

8. Ödevin Sunulması

Ödevler, bitirme çalışmasının ders olarak alındığı yarıyılı izleyen sınav dönemi başlangıcında ve 4 (dört) nüsha halinde ciltli olarak danışman öğretim üyesine teslim edilmelidir. Öğrenci bu süre içinde bitirme çalışmasını teslim etmediği takdirde başarısız sayılır. Öğrenci bir sonraki yarıyıl başında yeni bir bitirme çalışmasına yazılır. Bitirme ödevi sınavında, önce Microsoft Office Power Point programı ile bilgisayar ortamında öğrenci tarafından sunu yapılabilir. Bu sunuyu hazırlarken öğrenci, çalışmasının amacını, gerekçesini ve neler yaptığını açıklamalıdır. Yaklaşık 20 dakika sürecek bu sunu, çalışmayı en iyi şekilde temsil etmelidir. Sunuyu takiben jüri üyelerinin soruları ve düzeltmeleri yer alır. Sınav sonrası Jürinin gerekli gördüğü düzeltmelerle birlikte ödevin son şekli, ilgili danışman öğretim üyesinin onay yazısı ile birlikte dört (4) nüsha halinde Bölüm Sekreterliğine teslim edilir. Bu nüshaların üç (3) adeti sınav jürisinde yer alan öğretim üyelerine aittir, diğeri ise Fakülte Kütüphanesine sunulur. Ödevin fotokopi ile birinci hamur kağıda çoğaltılan kopyaları temiz, net ve okunaklı olmalıdır.