Makine mühendisliği, temel fizik prensipleri ve malzeme teknolojileri kullanarak mekanik sistemlerin tasarım, analiz, imalat ve bakımı ile ilgili çalışmalar yapan ve fiziksel olay ve durumları matematiksel olarak modellemek suretiyle problemlere analitik çözümler sunabilenmühendislik disiplinidir.

 

Ana faaliyet alanları

Bir otomobil motoru.

Mühendislik faaliyetlerinin en eskisi ve en geniş mühendislik alanı olan makine mühendisliği,makineler, enerji ve imalat yöntemleri ile ilgilenir. Makine mühendisleri takım tezgahlarının yanı sıra endüstrinin tüm dalları için makineler ve donanımlar tasarlar ve imal ederler. Örneğin; türbinler, baskı presleri, hafriyat makineleri, besin işleyiciler, iklimlendirme ve soğutma sistemleri, yapay kalpler ve uzuvlar, uçaklar, dizel lokomotifler, otomobiller, kamyonlar, kitle ulaşım araçları için motorlar vb. Makine mühendisi, çalıştığı kurumun yapısına göre, mekanik sistemlerin, gaz ve buhar tribünlerinin, pistonlu kompresörlerin, nükleer reaktörlerin, içten yanmalı motorların, soğutma, ısıtma, havalandırma sistemlerinin tasarımını yapar, geliştirir. Bunu yaparken kullanışlılık ve ucuzluk faktörlerini göz önünde bulundurur.

Hyundai otomobil fabrikasında imalat hattı.

Enerji konusundaki uzmanlık alanında, makine mühendisleri, elektrik jeneratörlerini tahrik edecekhidrolik türbinlerin ve buhar gücü oluşturacak kazanlar, motorlar, türbinler ve pompaların tasarımı, üretimi ve çalıştırılmasıyla ilgilenirler. Enerji santralleri tasarlarlar, çalıştırırlar ve yakıtların ekonomik yanması, ısı enerjisinin mekanik güçe dönüştürülmesi ve bu gücün yararlı işler yapmak için kullanılması ile ilgilenirler. Isıtma,havalandırma ve iklimlendirme alanında, makine mühendisleri; evler, işyerleri, ticaret binaları ve endüstriyel tesislerde kontrollü sıcaklık ve nem koşulları sağlarlar. Besinlerin soğuk tutulması, soğuk depolama ve buz üretim tesisleri için gerekli donanım ve sistemleri geliştirirler.

Makine mühendisleri ayrıca yolcu, savaş ve yük gemilerinde makineler tasarımında, otomotiv endüstrisinde otomobiller, kamyonlar ve otobüsler tasarımında ve üretiminde ve hava-uzay endüstrisinde yeni uçak ve uzay araçlarının tasarımında çalışmaktadırlar.

Makine mühendisliği programı

Azdırma tezgahı ile dişli çark imali.

Basit bir hidrolik devre tasarım şeması.

Bir termik santral.

Makine mühendisliği programı, her türlü mekanik sistemlerin ve enerji dönüştürüm sistemlerinin tasarımı, geliştirilmesi, üretiminin planlanması ve bakım konularında eğitim ve araştırma yapar.

Program;

 • Mekanik bilimi,
  • Statik
  • Dinamik
  • Akışkanlar mekaniği
  • Mukavemet
 • Nanomekanik,
 • Makine teorisi ve dinamiği,
  • Mekanizma tekniği
  • Makine dinamiği
  • Mekanik titreşimler
  • Otomatik kontrol
   • Endüstriyel hidrolik
   • Endüstriyel pnömatik
   • Robotik
   • Mekatronik
 • Isı ve Enerji Bilimi,
  • Termodinamik
  • Isı transferi
  • Isıtma-Soğutma-İklimlendirme (HVAC)
  • Akım makineleri
   • Hidrolik makineler
   • Termik turbomakineler
  • İçten yanmalı motorlar
   • Motor tasarımı
   • Motorlu taşıtlar
 • Malzeme bilimi,
  • Malzeme bilgisi
  • Mühendislik malzemeleri
  • Malzeme muayeneleri
  • Kompozit malzemeler
 • Konstrüksiyon,
  • Teknik resim
  • Makine elemanları
  • Transport tekniği
  • Triboloji (Yağlama tekniği)
 • İmalat,
  • İmal usulleri
   • Talaşlı imalat yöntemleri
   • Kaynak Bilgisi
   • Döküm Bilgisi
   • Plastik Şekil Verme yöntemleri
  • Ölçme tekniği
 • Mekanik tesisat
 • Mühendislik Matematiği
  • Sonlu Elemanlar Yöntemi,